Leon Jackson in Glasgow

1 of 5

Leon Jackson showcased his new sound in Glasgow